Calendar of matches

Year:
monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Player rankings
Sachyuka Aliaksandr 10
Noyok Aleksandr 7.9
Saroka Anton 7.1
Behunou Roman 6.3
Bykau Artsem 5
Zhavnerchik Maksim 5
Galovic Nino 4.2
Klimovich Andrei 4.2
Lekovic Nikola 3.8
Astravukh Yuriy 2.5
Ihnatovich Siarhei 2.5
Khvashchynski Uladzimir 2.1
Kaplenka Mikita 2.1
Hlobas Dmytro 1.7
Nikolic Urosh 1.7
Pramudrau Kiryl 1.7
Kuzmianok Ihar 1.7
Top scorers
goals
1 Saroka Anton 12
2 Khvashchynski Uladzimir 9
3 Hlobas Dmytro 6
4 Sachyuka Aliaksandr 3
5 Nikolic Urosh 3
Top assists
assists
1 Bykau Artsem 7
2 Noyok Aleksandr 6
3 Nikolic Urosh 4
4 Saroka Anton 3
5 Lekovic Nikola 3
Time on field
min
1 Galovic Nino 2653
2 Saroka Anton 2535
3 Noyok Aleksandr 2526
4 Bykau Artsem 2308
5 Sachyuka Aliaksandr 2223